Rumcajs

Rumcajs

Jak to było?

Odcinki

Ojcowie bajki

Mapa strony

Więcej bajek

Podczas pisania prac dyplomowych należy pamiętać o prawie autorskim

Tworzenie magisterek licencjackich może

Prawo autorskie chroni wszystkie utwory, w tym również pozycje naukowe. Pisanie prac magisterskich czy licencjackich nie może wiązać się z łamaniem praw innych osób do swoich dzieł. W Polsce chronione są zarówno prawa autorskie majątkowe, jak również prawa osobiste. Powinniśmy o tym pamiętać przystępując do pisania pracy.

Zadanie ochronę wartości

Autorskie prawa osobiste są to uprawnienia, które dotyczą autora danego utworu. Mają na celu ochronę wartości intelektualnych, zawartych w jego pracy. Dzięki nim chronione jest zarówno autorstwo, jak i prawo do podpisu pod danym utworem. Nikomu nie wolno swobodnie zmieniać jego treści oraz formy. Autorowi przysługuje prawo do decyzji o pierwszej publikacji oraz do nadzoru nad jego wykorzystywaniem.

Standardowe tworzenia prac dyplomowych, uczelnia ma

Autorskie prawa materialne, czyli majątkowe odnoszą się do kwestii związanych z rozporządzaniem danym utworem oraz pobieraniem opłaty za udostępnianie go. W przypadku pisania prac dyplomowych, uczelnia ma prawo do ich publikacji przez sześć miesięcy od daty obrony. Jeżeli tego prawa nie wykorzysta w ciągu pół roku, wszystkie prawa przechodzą na studenta. Może swoją pracą dowolnie rozporządzać na wszystkich polach eksploatacji.

Rozpowszechnienia powinno

Prawo do publikacji pracy dyplomowej przez uczelnię nie oznacza utraty praw autorskich studenta. W przypadku jej rozpowszechnienia należy mu się wynagrodzenie z tytułu tych praw. Nikt nie może również podpisać się zamiast niego pod daną publikacją.

Może dochodzić swoich

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych dość precyzyjnie określa zakres ochrony wartości intelektualnej, zawartej w każdej pracy twórczej. Dzięki temu każdy może dochodzić swoich praw w razie ich naruszenia.

Reklamy