Rumcajs

Rumcajs

Jak to było?

Odcinki

Ojcowie bajki

Mapa strony

Więcej bajek

Pisanie prac - jak pisać, by otrzymać wysoką ocenę?

Pisanie prac dyplomowych i późniejsza obrona to najbardziej stresujący okres w życiu studenta. Sesja egzaminacyjna choć również przyprawia o ból głowy, odbywa się co semestr i można się już do niej przyzwyczaić, natomiast pisanie pracy dyplomowej jest dużym wyzwaniem, bo problem jest już na samym początku - jak się do niej w ogóle zabrać? Jak pisać prace dyplomowe, by były one ciekawe i otrzymały wysokie noty od komisji na obronie?

O ocenie pracy dyplomowej decyduje już tak naprawdę pierwszy etap pisania pracy, a więc sam temat. Wybór tematu już powinien być podyktowany tym, żeby tematyka i obszar zagadnień, na który się decydujemy, był interesujący. Najlepiej, żeby była to tematyka stosunkowo nowa, na czasie, a nie już wielokrotnie przerabiana. Oczywiste jest jednak, że nie zawsze można pozwolić sobie na wybór takiej tematyki z kolei z innego powodu - braku dostępnych źródeł do pracy.

Pisanie prac zawsze opiera się o wykorzystanie różnych publikacji, książek, dokumentów, artykułów, czasopism, monografii. W oparciu o te materiały przebiega proces pisania pracy. Im więcej różnorodnych źródeł wykorzystamy, tym bardziej interesująca będzie nasza praca dyplomowa, a tym samym jest szansa, że zaciekawi również bardziej komisję egzaminacyjną i otrzymamy dzięki temu wyższą ocenę.

Warto w swojej pracy dyplomowej załączyć część badawczą, która będzie potwierdzeniem tez zawartych w części teoretycznej naszej pracy. Jest to doskonałe urozmaicenie pracy dyplomowej. Własne badanie wiele wnoszą, są istotnym wkładem w rozwój nauki, na pewno też zostaną docenione przez egzaminatorów. Prezentowanie danego zagadnienia w aspekcie praktycznym na pewno również podniesie notę za pracę dyplomową.

Reklamy