Rumcajs

Rumcajs

Jak to było?

Odcinki

Ojcowie bajki

Mapa strony

Więcej bajek

31-39

  1. Jak šel Cipísek do Jičína pro chleba (Jak Cypisek poszedł do Jiczina po chleb)
  2. Jak se Rumcajs podruhé potkal s Rabijákem (Jak Rumcajs ponownie spotkał się z olbrzymem)
  3. Jak měl Rumcajs velkou starost o Manku (Jak Rumcajs niepokoił się o Mankę)
  4. Jak chtěl Cipísek do světa (Jak Cypisek wybierał się w świat)
  5. Jak Rumcajs vysadil duhu na nebe (Jak Rumcajs uratował tęczę)
  6. Jak Rumcajs vyhnal z Řáholce dubové mužíky (Jak Rumcajs wypędził z Rzacholeckiego lasu dębowe ludziki)
  7. ----???brak???----------
  8. Jak knížepán poslal za sebe nájemníka (Jak książę Pan wybrał sobie zastępcę)
  9. Jak si Cipísek střelil pro sluneční prstýnek (Jak Cypisek odzyskał słoneczny pierścionek)
Wróć

słoneczny pierścionek)

Reklamy